Slut spurten

2019-04-09

Timerns material: Hyvlat trä furu, tejp, skruv, spik, plastlåda, trådrulle, pet-flaska 1,5L, plastficka, gångjärn, vatten.

Skiss på timer med måttangivelser:

Vi bestämde oss för att använda en konstruktion där vatten rinner ner från pet-flaskan och ner i plastburken, den åker ned och puttar trådrullen som rullar ned längst banan och sedan välter läskburken.


Svårigheter i processen

2019-03-25

Detta arbetspass har det varit svårjobbat. Eftersom timergruppen var tvungen att byta idé helt. De kom fram till att det behövdes för mycket vatten om det ska rinna i fem minuter.

Kod gruppen hade från början tänkt använda två färger, en färg till x-axeln och en färg till y-axeln. Det fungerade inte eftersom det kan stå flera pjäser på samma rad. Då tänkte de att man kunde lägga ett kort som symboliserar vilken rad pjäserna står på och sedan lägga alla pjäser som står på den raden. Men det funkade inte heller eftersom det kan finnas flera av samma pjäs ute på schackbrädet. De beslöt sig för att pröva använda tre färger. Men deras mål är fortfarande att få det att fungera på två färger.

Teknikåttan

Första gången vi arbetat med tävlings uppgifterna till teknikåttan har vi delat in klassen i tre grupper, en grupp som ansvarar för timern, en grupp som ansvarar för koden och en grupp som ansvarar för bloggen.

Timer gruppen har ritat upp massa olika idéer. Men de har ett problem, i nästan alla deras lösningar så nuddar mekaniken burken. Eftersom de använde i nästan alla lösningar en tippanordning så fungerade det inte, eftersom det står i reglerna att mekaniken inte får röra burken.

Timer gruppens olika idéer.

Kod gruppen började direkt med att försöka hitta en kod som skulle fungera. De fick ut en kod som funkade på en eller två schackpjäser. Men om pjäserna stod på samma rad fungerade inte deras kod.